Are you from North America?

Click here to visit STOBAG North America

Keep my selection

STOBAG-SCHADUWADVISEUR

Verloop van de zonnestand voor Midden-Europa met de volgende breedtegraad als referentie: N 49° 0‘ 00‘‘

Het verloop van de zonnestand en bijgevolg van de schaduw bij zonweringssystemen zoals zonneschermen is op elke plaats verschillend. Hoe dichter de plaats zich in de buurt van de noordelijke en zuidelijke keerkring bevindt, hoe verticaler de lichtinval is. Op de middelste breedtegraad van Midden-Europa bij 49° 0‘ 00‘‘ noorderbreedte bedraagt de hoek tussen zon en horizon op 21 juni 's middags ongeveer 64,45°. Deze hoek wordt ook zonnehoek genoemd en is telkens in afgeronde vorm de basis voor de onderstaande schematische tekeningen betreffende het schaduwverloop.

De referentiegrafiiek geeft het verloop weer van de zonnestand op de 49e breedtegraad.


VERHOUDING TUSSEN UITVAL EN SCHADUWOPPERVLAK

De volgende grafieken betreffen de zonnestand op 21 juni 's middags tussen Londen en Rome

Het beschaduwde oppervlak bij een zonnescherm met een helling van 0° heeft de kleinste verhouding tussen uitval en het beschaduwde oppervlak.

Uit de bovenstaande schematische tekening blijkt dat met de hellingshoek een stijging van het beschaduwde oppervlak bereikt kan worden. Een maximaal beschaduwd oppervlak wordt bereikt, wanneer de hellingshoek ongeveer verticaal t.o.v. de invallende zonnestralen staat.

Door de combinatie van de helling en een VOLANT PLUS - in dit voorbeeld 1,00 m hoog - wordt een maximaal beschaduwd oppervlak bereikt. Bijgevolg is ook later in het jaar voldoende schaduw mogelijk door het zonnescherm en de daarmee gepaard gaande zonnewering.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

  • De uitval van een zonnescherm komt niet overeen met de schaduwval!
  • Er moet eveneens rekening worden gehouden met de aanbrenghoogte!
  • De uitval wordt gemeten in de horizontale zonneschermpositie (0° helling).

UV-BESCHERMING IN DE BESCHADUWDE ZONE

De aangegeven tabel kan worden gebruikt als richtwaarde voor de UV-bescherming resp. de schaduwkwaliteit.

Van harte proficiat! Met een stof uit de STOBAG-collectie heeft u gekozen voor een hightech-textielproduct van premiumkwaliteit.
Laat u inspireren en overtuigen door onze grote kleurkeuze en de bijzondere eigenschappen van onze UV-geteste acrylstoffen.

STOBAG gebruikt uitsluitend zonneschermweefsels die zijn gecontroleerd overeenkomstig de gebruikelijke UV-teststandaards (UV 801, EN 13758-1, AS / NZS 4399:1996). De geteste stoffen bieden 90 – 100% bescherming tegen UV-straling. Alle gegevens zijn richtwaarden die betrekking hebben op volwassenen. De kinderhuid is aanzienlijk gevoeliger.