Bescherming van persoonsgegevens

Het verzamelen van algemene informatie
Als u de website van STOBAG bezoekt, wordt er automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) bevatten bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die niet tot uw persoon kan worden herleid. Deze informatie is technisch noodzakelijk om door u opgevraagde gegevens van websites correct te leveren en wordt onvermijdelijk gegenereerd bij gebruik van het internet. Anonieme informatie van dit type wordt door ons statistisch verwerkt om onze internetperformance en de achterliggende techniek te verbeteren.

Registratie op onze website

Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens als naam, adres en contact- en communicatiegegevens als telefoonnummer en e-mailadres verzameld. Zodra u bij ons bent geregistreerd, krijgt u toegang tot gegevens en diensten die wij alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Aangemelde gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om desgewenst de bij de registratie verstrekte gegevens op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen. Vanzelfsprekend verstrekken wij u verder te allen tijde inlichtingen over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Graag verbeteren resp. verwijderen wij deze op uw verzoek, voor zover dit niet strijdig is met wettelijke bewaarplichten. Maak voor het leggen van contact in dit verband a.u.b. gebruik van de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij willen erop wijzen dat de datatransmissie op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Contactformulier

Als u via e-mail of het contactformulier met ons in contact komt, worden de door u verstrekte gegevens t.b.v. de behandeling van de aanvraag en voor eventuele aansluitende vragen opgeslagen.

Cookies
Evenals veel andere websites gebruiken ook wij zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een websiteserver op uw harde schijf worden opgeslagen. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens als bijv. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem van uw computer en uw internetverbinding.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op een computer over te brengen. Op basis van de in cookies aanwezige informatie kunnen wij u het navigeren vergemakkelijken en een correcte weergave van onze websites mogelijk maken.
In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens aan derden doorgegeven of wordt er zonder uw toestemming een koppeling met persoonsgegevens tot stand gebracht.
Uiteraard kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn doorgaans zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies – op elk gewenst moment deactiveren via de instellingen van uw browser. Gebruik a.u.b. de helpfunctie van uw webbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er a.u.b. rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website eventueel niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Gebruik van Google Analytic
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In verband met de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de gegevens die door de cookies zijn verzameld en aan uw gebruik van de website zijn gerelateerd (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de plugin voor uw browser te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:
Link: browser add-on voor de deactivering van Google Analytics

Google AdWords
Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor Conversion-Tracking wordt opgeslagen als een gebruiker klikt op een door Google geplaatste advertentie. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en Google zichtbaar dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp de conversiecookies ingewonnen informatie dient ertoe conversie-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. De klanten krijgen informatie over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina. Maar u krijgt geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet aan de Tracking wilt deelnemen, kunt u ook het plaatsen van cookies weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in zijn geheel deactiveert – of uw browser zo instellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.
Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u geen registratie van meetgegevens wenst. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u het desbetreffende opt-out cookie opnieuw plaatsen.

Gebruik van Google Remarketing
Deze website gebruikt de remarketing-functie van Google Inc. Deze functie dient ervoor websitebezoekers binnen het Google-reclamenetwerk op hun belangstelling gebaseerde reclame te presenteren. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogeheten ‘cookie’ opgeslagen, waarmee het mogelijk is de bezoeker te herkennen zodra deze een website oproept die behoort tot het reclamenetwerk van Google. Op deze pagina’s kunnen reclameadvertenties aan de bezoeker worden gepresenteerd, die betrekking hebben op gegevens die de bezoeker daarvóór heeft opgeroepen op websites die de remarketing-functie van Google gebruiken.
Volgens eigen informatie verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Als u de functie Remarketing van Google toch niet wenst, kunt u deze in het algemeen deactiveren door de desbetreffende instellingen op www.google.com/settings/ads aan te passen. Desgewenst kunt u het gebruik van cookies voor op belangstelling gebaseerde reclame via de reclamenetwerk-campagne deactiveren door het volgen van de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Google+ Social Plugin
Op onze websites wordt ook de sociale plugin van het sociale netwerk Google+ gebruikt. De plugin van Google is herkenbaar aan het teken “+1” op een witte of gekleurde achtergrond.
Via deze plugin wordt incidenteel informatie – waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren – aan de serviceprovider verzonden en evt. door deze gebruikt. Wij kunnen het onbewust en onbedoeld verzamelen en verzenden van gegevens aan de serviceaanbieder voorkomen door een 2-klik-oplossing. Om ervoor te zorgen dat de gewenste plugin werkt, moet deze eerst worden geactiveerd door op de desbetreffende schakelaar te klikken. Pas door het activeren van de plugin wordt ook het verzamelen en aan de serviceaanbieder verzenden van informatie in werking gezet. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale plugin of door het gebruik ervan.
Wij hebben er geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatspecifieke informatie worden verzameld en gebruikt. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de serviceaanbieder probeert om cookies op te slaan op de gebruikte computer.
De sociale plugin van Google+ bouwt een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google wordt zo op de hoogte gesteld van het bezoek aan een bepaalde website. Als u tegelijkertijd bij Google bent ingelogd, kan Google u identificeren als bezoeker van de desbetreffende pagina’s. Welke gegevens hierbij worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden in de privacyverklaring van Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Instelmogelijkheden over de bescherming van uw privacy vindt u op: https://www.google.com/dashboard/?hl=de

Facebook Social Plugin

Op onze websites worden ook sociale plugins van het sociale netwerk Facebook gebruikt. U kunt deze plugins herkennen aan het logo van de betreffende dienstverlener. Bekende plugins zijn bijv. de “Vind-ik-leuk-“ of “Delen-” button van Facebook.
Via deze plugins wordt in sommige gevallen informatie – waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren – aan de serviceprovider verzonden en evt. door deze gebruikt. Wij kunnen het onbewust en onbedoeld verzamelen en verzenden van gegevens aan de serviceaanbieder voorkomen door een 2-klik-oplossing. Om een gewenste plugin te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de desbetreffende schakelaar te klikken. Pas door het activeren van de plugin wordt ook het verzamelen en aan de serviceaanbieder verzenden van informatie in werking gezet. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale plugins of door het gebruik ervan.
Wij hebben er geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatspecifieke informatie worden verzameld en gebruikt. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de serviceaanbieder probeert om cookies op te slaan op de gebruikte computer. De Facebook-Like-button bouwt een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
Facebook wordt zo op de hoogte gesteld van het bezoek aan een bepaalde website. Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina. Welke gegevens hierbij verder nog worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook:  https://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 Mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy binnen Facebook vindt u op: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter Social Plugin
Op onze websites wordt ook de sociale plugin van het sociale netwerk Twitter gebruikt. De plugin van Twitter is herkenbaar aan het opschrift “Tweet”. Via deze plugin wordt incidenteel informatie – waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren – aan de serviceprovider verzonden en evt. door deze gebruikt. Wij kunnen het onbewust en onbedoeld verzamelen en verzenden van gegevens aan de serviceaanbieder voorkomen door een 2-klik-oplossing. Om ervoor te zorgen dat de gewenste plugin werkt, moet deze eerst worden geactiveerd door op de desbetreffende schakelaar te klikken. Pas door het activeren van de plugin wordt ook het verzamelen en aan de serviceaanbieder verzenden van informatie in werking gezet. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale plugin of door het gebruik ervan.
Wij hebben er geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en apparaatspecifieke informatie worden verzameld en gebruikt. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de serviceaanbieder probeert om cookies op te slaan op de gebruikte computer.
De sociale plugin van Twitter bouwt een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Twitter wordt zo op de hoogte gesteld van het bezoek aan een bepaalde website. Welke gegevens hierbij worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy

Gebruik van de apps
Bij het gebruik van onze apps vindt geen plaatsbepaling van de gebruikerslocatie aan de hand van de sensoren van het eindapparaat plaats (bijvoorbeeld via GPS, gsm-masten of WiFi). Indien in een app nog meer onderwerpen in de omgeving aan de gebruiker worden voorgesteld, heeft die omgeving altijd slechts betrekking op de momenteel getoonde inhoud, maar niet op de actuele locatie van de gebruiker.
Onze apps maken gebruik van Piwik (Mobile Tracking), een open-source-software voor de statistische evaluatie van het bezoekersgebruik. Piwik gebruikt zogeheten “Tracking-Snippets”, die het gehele gebruikersgedrag in de apps laten zien. De informatie over uw gebruik van deze apps wordt verzonden naar een server van onze dienstverlener. Daar anonimiseert Piwik uw IP-adres, zodat u als gebruiker van de app voor ons anoniem blijft. De door Piwik geanonimiseerde gegevens zijn nodig om informatie te analyseren en te gebruiken over het algemene gebruik van de website, de verdere individuele vormgeving van onze apps, de systeemveiligheid en voorkoming van misbruik, alsook over eventuele verdere marketingmogelijkheden.
Onze apps maken het mogelijk om gegevens en beoordelingen te delen met andere apps, bijvoorbeeld per e-mail of in sociale netwerken. Pas bij het daadwerkelijk aanklikken van de functie “DELEN” worden de gegevens overgedragen naar het besturingssysteem op het eindapparaat van de gebruiker. Het besturingssysteem kan de zo verzonden gegevens doorgeven aan andere op het apparaat van de gebruiker geïnstalleerde apps die het verwerken van gedeelde gegevens ondersteunen. De verdere verwerking van de gegevens gebeurt op basis van de verklaringen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende app.

Uw recht op informatie, rectificatie, verwijdering van gegevens en herroeping
U hebt te allen tijde recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren, blokkeren of – voor zover het niet de verplichte gegevensopslag voor de transactieverwerking betreft – verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze beveiligingsdeskundige. De contactgegevens vindt u helemaal onderaan.
Om ervoor te zorgen dat een blokkering van gegevens te allen tijde kan worden uitgevoerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een lock-bestand beschikbaar worden gehouden. U kunt ook de verwijdering van de gegevens eisen voor zover er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij desgewenst uw gegevens.

Wijziging van onze bepalingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring incidenteel aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen in onze dienstverlening in de privacyverklaring door te voeren, bijv. bij het toevoegen van nieuwe diensten. Bij een hernieuwd bezoek door u geldt in dat geval de nieuwe privacyverklaring.

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:
STOBAG AG
Pilatusring 1
5630 Muri
Schweiz
Tel: +41 56 675 42 00 / Fax: +41 56 675 42 01

Version: 2014-09